ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ ကေမၻာဒီးယားမွ ေရာပထုတ္လုပ္မႈ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာ

2019-08-14 17:11:05

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၁ ဘီယီယံေက်ာ္ရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၉ သန္းရွိေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယားလယ္ယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းဌာနမွ ယခု လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ