ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပည္ပအင္အား မေတာ္မတရားျပဳက်င္႔၍ မရ

2019-08-14 12:23:36

    မၾကာခင္က ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ အရွိန္ျမင္႔ ဆိုးရြားလာေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကံႏွင္႔ျဖစ္ေသာ လူအခ်ိဳ႕သည္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ေရးရာမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း China Media Groupက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈ ရွိေသာ ႏိုင္ငံ မွန္သမွ်သည္ ထိုင္ၾကည့္ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနႏွင္႔ ျပည္ပ အင္အားမ်ားအား ေဟာင္ေကာင္ကို ဆူပူလႈပ္ရွားေစရန္ တစ္ျပားသားမွ ခြင္႔မျပဳေၾကာင္း China Media Groupက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္ အေပၚ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ မၾကာခင္က ေဟာင္ေကာင္၏ စားေသာက္မႈ လုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြ ရရွိျခင္း ပမာဏသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၏ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ က်ေသာ လုပ္ငန္း ၄ခုတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလာေရးကိုလည္း ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး စသည္မ်ား ထိခိုက္မႈ ခံရမည္ဆိုလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရးသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားျခင္းသည္ အေလာသံုးဆယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္သည္ တရုတ္ျပည္၏ ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္သူ ေဟာင္ေကာင္သား ၇သန္းသည္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အင္အားမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္ တြင္ ထင္သလို အရမ္းကာေရာလုပ္ရန္ တစ္ျပားသားမွ ခြင္႔မျပဳေၾကာင္း China Media Groupက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ျပည္ပ အင္အားမ်ားသည္ အေျခအေနကို မွားယြင္းစြာ အကဲမျဖတ္သင္႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ လံုၿခံဳေရး၊ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေရး၊ ေဟာင္ေကာင္၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ တရုတ္ ဗဟို အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ ခိုင္မာျပတ္သားေသာ ဆႏၵႏွင္႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ႔မတြက္သင္႔ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္တြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ပြားသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတို႔ အေနႏွင္႔ မွန္ကန္လံုေလာက္သည့္ နည္းလမ္းႏွင္႔ ႀကီးမားသည့္ အင္အားျဖင္႔ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပအင္အားမ်ားမွ မေတာ္မတရားျပဳက်င္႔မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရပ္စဲေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ