ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားသမၼတပူတင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

2019-06-06 14:07:24

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားသမၼတပူတင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

    တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၅ရက္ေန႔က ေမာ္စကုိျမိဳ႔ေတာ္ ကရင္မလင္ နန္းေတာ္၌ ရုရွားသမၼတ ပူတင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရွိခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၇၀အတြင္း ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမင္႔မားစြာ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြးအေခၚကို စြဲကုိင္ျပီး တရုတ္-ရုရွား ေခတ္သစ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကို ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကုိ ပိုမုိျမင္႔မားေသာ အဆင္႔သုိ႔ တုိးျမွင္႔ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူ ႏွင္႔ ကမၻာ႔ျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးရွိေစရန္ သေဘာတူ ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားသမၼတပူတင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

    ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ “ေခတ္သစ္တြင္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ဆုိင္ရာ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏွင္႔ ရုရွား ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္” ႏွင္႔ “မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး မဟာဗ်ဴဟာ တည္ျငိမ္ေရးကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏွင္႔ ရုရွား ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္”ကို အတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ