ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္တြင္ တရုတ္၌ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၄၁၅သန္းရွိ

2019-02-11 15:03:56

    တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ကာလ၌ တရုတ္ျပည္တြင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သည္ တည္ျငိမ္ျပီး စနစ္တက်လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေဒသအသီးသီးမွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ အြန္လိုင္းခရီးသြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ တရုတ္၌ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၄၁၅သန္းရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၇.၆ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာေရးဝင္ေငြပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ၅၁၃.၉ဘီလီယံရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္၈.၂ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု တရုတ္စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ