ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

(ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ ေနထိုင္မႈဘဝ-ေဆာင္းပါးစဥ္ ၇) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိသူ မာရွန္႔ရွန္ကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ဘာျဖစ္လို႔ ခ်ီးက်ဴးတာလဲ

2019-02-11 10:40:29

၂၀၁၈ခုႏွစ္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဟာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္တဲ႔ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္သူဆုကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ရာ ေအာက္ေျခ အဆင္႔ ေနရာေဒသမွ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ျပဳလုပ္သူ၊ ထူးခၽြန္တဲ႔ ျပည္သူ႔ဖ်န္ေျဖေရး အရာရွိ မာရွန္႔ရွန္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေရွ႕ေျပးတပ္ဦးဆုကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္မ်ားက မာရွန္႔ရွန္က ျပည္သူလူထုမ်ား အတြက္ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖ်န္ေျဖေပးၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အတြက္လည္း အကူအညီေပးတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ကေတာင္ သူ႔ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ႔တယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္နဲ႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပတဲ႔အခါမွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က ခ်ဳံခ်င္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ စိစစ္ပဲြမွာ သြားေရာက္ပါဝင္ခဲ႔တယ္။ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေရြးခံရတဲ႔ မာရွန္႔ရွန္က သူရဲ႕ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ေနရာေဒသမွာ ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ရာမွာ ရရွိခဲ႔ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ရွီက်င္႔ဖိန္အား ေျပာျပခဲ႔တယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္က မာရွန္႔ရွန္ဟာ ခ်ံဳခ်င္႔ၿမိဳ႕ ေပကြမ္ယင္းေခ်ာင္-လူေနရပ္ကြက္ ရံုးဌာနမွာ ဖ်န္ေျဖေရး အရာရွိ အျဖစ္ စတင္ လုပ္ခဲ႔တယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အတြင္း သူဟာ လူေနရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီေျဖရွင္းေပးတယ္။ အခုအထိ မာရွန္႔ရွန္ရဲ႕ ဖ်န္ေျဖမႈေတြနဲ႔ အျငင္းပြားမႈ ၂၀၀၀ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ႔ၿပီ။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ