ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပရန္ ဦးစားေပး စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ဟု ဗင္နီဇဲြလားဆို

2019-02-10 10:56:05

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ နီကိုလာ-မာဒူရိုက-မိုရို႕စ္က ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို လက္မခံေၾကာင္း၊ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပန္လည္က်င္းပရန္ ဦးစားေပး စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံအား ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈႏွင္႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးကို ဥရုေဂြးႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ႔ရာ လက္တင္အေမရိကႏွင္႔ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ေက်ာ္တို႔သည္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ပန္ၾကားၿပီး ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကို အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ