ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

သက္ဆိုင္ရာမ်ားအေနနွင္႔ တရုတ္-ဂ်ာမဏီ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို မွန္ကန္စြာ သေဘာထားရန္ တရုတ္က ေမွ်ာ္လင္႔

2019-01-12 16:59:54

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လို႔ခန္းက တရုတ္-ဂ်ာမဏီ ကုန္သြယ္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားၾကားအျပန္အလွန္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ နွင္႔ အတတ္ပညာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လႊဲအပ္မႈသည္၊ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ေရာင္ဝယ္ေရးရလဒ္ပင္ျဖစ္ ျပီး၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိသည္႔ ဆက္ဆံမႈတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတို႔ အေနနွင္႔၊ တရုတ္-ဂ်ာမဏီ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို မွန္ကန္စြာ သေဘာထားျပီး၊ နွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနကို မထိခိုက္ေစရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု စီအာအိုသတင္းအရသိရသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ