ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

စံနႈန္း၂ မ်ိဳးျဖင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို သေဘာထားျခင္းသည္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မေလးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ေဖာ္ျပ

2019-01-12 16:59:25

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လို႔ခန္းက ကေနဒါနိုင္ငံ အေနနွင္႔ အျခားနိုင္ငံ၏ ဆႏၵအေလွ်ာက္၊ ကေနဒါတရားဥပေဒကို မေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔သညဟု ကေနဒါဘက္မွ အတည္ျပဳခဲ႔ေသာ တရုတ္နိုင္ငံသားကို အေၾကာင္းမဲ႔သက္သက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ႔ျပီး၊ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳမႈကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္႔ ကေနဒါနိုင္ငံသား ၂ ဦး ကို တရုတ္ဘက္မွ ဥပေဒအရ အတင္း အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ထားျခင္းအေပၚ တရားနည္းလမ္း မက်ထင္သလိုျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ စံနႈန္း ၂ မ်ိဳးျဖင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သေဘာထားျခင္းသည္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေပၚ မေလးစားသည္႔ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရသိရသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ