ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က အေရးၾကီးမိန္႔ခြန္ထုတ္ျပန္

2019-01-12 16:58:48

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔နံနက္ ပိုင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ တတိယအၾကိမ္ မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ အေရးၾကီးမိန္႔ခြန္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လီေခ႔ခ်န္၊ လိက်န္႔ရွဴး၊ ဝမ္းယန္၊ ဝမ္ဟုနင္နွင္႔ ဟန္က်ိန္႔တို႔သည္၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာ႔ေလ႔ဂ်ိသည္၊ အစည္းအေဝးကို ၾကီးမွဴးက်င္းပခဲ႔သည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပိကင္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ