ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ခ်န္အုိ အမွတ္-၄ လကမၻာ စူးစမ္းေရးတာဝန္ ေအာင္ျမင္ျခင္း

2019-01-12 16:58:27

လကမၻာစူးစမ္းေလ႔လာေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္္ေနေသာ ခ်န္အုိ အမွတ္-၄ ဆင္းသက္ ယာဥ္၊ ယြိထု အမွတ္-၂ စူးစမ္းေလ႔လာေရးယာဥ္နွင္႔ ခဲၽြ႕ေခ်ာင္ TDRSS ၿဂိဳဟ္တု ၏ လည္ပတ္မႈ အေျခအေနသည္ ပုံမွန္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္ကုိ အစီအစဥ္ အတုိင္း ေဖၚေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းသက္ယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လကမၻာၾကမ္းျပင္ ပထဝီအေနအထား ရုိက္ကူးေသာ ကင္မရာသည္ ဓါတ္ပုံမ်ား ကြင္းပတ္ ရုိက္ကူးျခင္း တာဝန္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ အာကာသ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္ဟု စီအာအိုင္ က ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ