ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ခ်န္အုိ အမွတ္-၄ လကမၻာစူးစမ္းေရးတာဝန္ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီနွင္႔ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

2019-01-12 16:58:08

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက ခ်န္အုိ အမွတ္-၄ လကမၻာစူးစမ္းေရးတာဝန္မွ ေအာင္ပြဲခံမဂၤလာသတင္းကို ၾကားသိရသည္။ ခ်န္အုိ အမွတ္-၄ ဆင္းသက္ယာဥ္၊ ယြိထု အမွတ္-၂ စူးစမ္းေလ႔လာေရးယာဥ္နွင္႔ ခဲၽြ႕ေခ်ာင္ TDRSS ၿဂိဳဟ္တု၏ လည္ပတ္မႈ အေျခအေနသည္ ပုံမွန္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္ကုိ အစီအစဥ္အတုိင္း ေဖၚေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းသက္ယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လကမၻာ ၾကမ္းျပင္ ပထဝီအေနအထား ရုိက္ကူးေသာ ကင္မရာသည္ ဓါတ္ပုံမ်ား ကြင္းပတ္ ရုိက္ကူး ျခင္း တာဝန္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္၊ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လ်ဴဟက္ နွင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒု ဥကၠ႒ က်န္းယို႔ရွာတို႔သည္၊ ပီကင္းအာကာသပ်ံသန္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ၌ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ၾကည္႔ရႈခဲ႔ၾကသည္။ လ်ဴဟက္သည္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီနွင္႔ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ