ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယေန႔ တရုတ္ျပည္မွာ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအသိ ထြန္းကားေန

2019-01-11 16:58:24

မၾကာခင္က တရုတ္ျပည္ ေဒသအရပ္ရပ္က ပညာမူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားဟာ ပီကင္းမွာ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔တယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ၿပီး ဒီနွစ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိလည္း စီမံခန္႔ခဲြေပးခဲ႔ၾကတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးနဲ႔ စီးပြါးေရး အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအား ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္အထိ စာရင္းအရ၊ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွာ ဆန္းသစ္ တီထြင္ေရးဆုိင္ရာ မူပုိင္ခြင္႔ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပမာဏဟာ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကထက္ ၁၈ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာပါတယ္။ လူတစ္ေသာင္းထဲမွာ မူပုိင္ခြင္႔ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပမာဏဟာ ၁၁ ႔၅ ခု ရွိပါတယ္။ တရုတ္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနဟာ မၾကာခင္က ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ မူပုိင္ခြင္႔ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စိစစ္ခဲ႔ၿပီး၊ ဒဏ္ခတ္တဲ႔ သေဘာျဖစ္တဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးစနစ္ကုိ စတင္ က်င္႔သုံးလာပါတယ္။ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ အသုံးျပဳေရးဆုိင္ရာ တင္သြင္း တင္ပုိ႔မႈ စရိတ္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

အဲဒီ ဂဏန္းေတြဟာ ရုတ္နုိင္ငံက ပညာမူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၾကီး ျဖစ္လာ ေနၿပီ ဆုိတာကုိ ျပသေနပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ တစ္ကမၻာလုံးအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ႔ ေပတုိ ၿဂိဳဟ္တုလမ္းျပစနစ္ကုိ ဥပေဒအျဖစ္ ေျပာမယ္ ဆုိရင္၊ တရုတ္နုိင္ငံက ကုိယ္ပုိင္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ လုံးဝ ပုိင္ဆုိင္တဲ႔ နုိင္ငံတကာ ၿဂိဳဟ္တု လမ္းျပ စနစ္ အျဖစ္နဲ႔၊ ေပတုိ ၿဂိဳဟ္တုလမ္းျပစနစ္ မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ ပမာဏဟာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကစၿပီး စုစုေပါင္း ၁ ေသာင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

အခု တရုတ္နုိင္ငံမွာ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အသိဟာ တေန႔တျခား ထြန္းကားလာေနပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကုိ လာၿပီး ပညာမူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ တရားစြပ္စဲြမႈ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ နုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းကုမၸဏီ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မ်ားလာေနသလုိ၊ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႔ နုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေနတဲ႔ တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီလည္း တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ တုိးမ်ားလာေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ နုိဝင္ဘာလက ကမၻာ႔နုိင္ငံအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားဟာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ တရုတ္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြမွာ နည္းပညာသစ္နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ မိတ္ဆက္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကတယ္။ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားဟာ အဲဒီကုမၸဏီမ်ားက ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းရင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
    မၾကာခင္က က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ နယ္ပယ္ ၉ ခုကေန ဒီနွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ စိစစ္ေရး အရည္အေသြး တုိးျမွင္႔ျခင္း၊ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈကုိ အားျဖည္႔ျခင္း၊ ပညာမူပုိင္ခြင္႔နဲ႔ အမ်ားျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္စြမ္းအား တုိးျမွင္႔ျခင္း၊ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္ရႈိင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြ ပါဝင္ထားပါတယ္။

နုိင္ငံျခားမွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ျပဳလုပ္ေနတဲ႔ တရုတ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ တုိးမ်ားလာတာနဲ႔ အမွ်၊ နုိင္ငံျခား အစုိးရမ်ားကလည္း တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈကုိ အားျဖည္႔နုိင္ဖုိ႔ တရုတ္နုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္း မူပုိင္ခြင္႔ အခ်က္အလက္ဘဏ္က ထုတ္ျပန္တဲ႔ စာရင္းအရ၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွာ တရုတ္နုိင္ငံဟာ အေမရိကန္မွာ မူပုိင္ခြင္႔ ၁၂၅၀၀ ေက်ာ္ ရရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကထက္ ၁၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ စံခ်ိန္သစ္ တင္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ