ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေတာင္႔တင္းေသာႏုိင္ငံႏွင္႔ အင္တာနက္အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ

2019-01-11 16:22:17

      တရုတ္ႏုိင္ငံ စက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေျမာင္ေဝသည္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဗဟုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေတာင္႔တင္းေသာႏုိင္ငံႏွင္႔ အင္တာနက္အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားေပးၿပီး စက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

တည္ၿငိမ္ ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ထိန္းထားမည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ