ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယီမင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ပန္ၾကား

2019-01-11 14:15:07

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာတရုတ္အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္မာေက်ာေရႊ႔က ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ယီမင္ျပႆနာဆိုင္ရာ တံခါးဖြင့္အစည္း အေဝးတြင္ သက္ဆိုင္ရာတို႔က ယီမင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး ဟိုေဒဒါဟ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ က်ားကန္ေပးသည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ပန္ၾကားလိုက္သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ