ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ေျမာက္ကုိရီးယား ဆက္ဆံေရး ေခတ္သစ္တြင္ တုိးတက္မႈသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ရရွိရန္ တြန္အားေပးလုိဟု တရုတ္ ဆုိ

2019-01-11 12:10:29

    တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားလုိေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ ကူးလူးဖလွယ္မႈကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း၊ တရုတ္-ေျမာက္ကုိရီးယား ဆက္ဆံေရး ေခတ္သစ္တြင္ တုိးတက္မႈသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ရရွိႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆက္တုိက္ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ကမၻာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးႏွင္႔ စည္ပင္ သာယာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တက္ၾကြစြာ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္လုိ ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လူခမ္းက ၁၀ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ