ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဆန္စပါးမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြန္းအားေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆန္စပါးပြဲေတာ္က်င္းပမည္

2018-12-07 14:16:35

    ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆန္စပါးမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ တစ္ဆင့္တိုးတြန္းအားေပးရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆန္စပါးပြဲေတာ္ကို ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

     ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆန္စပါးပြဲေတာ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပရာ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အရည္အေသြးျပည့္မီေကာင္းမြန္ေသာ ဆန္းစပါးမ်ားကို လယ္ယာမွ ျမိဳ႕ေတာ္သို႔ သယ္ေဆာင္ျပီး ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဆန္စပါးမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ျပီး တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုင္းဆန္စပါးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စားသံုးသူမ်ားကို ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ