ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

BIPအာရွဖိုရမ္ဖြင့္လွစ္

2018-12-07 14:01:05

ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအစိုးရ၊ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ျဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးစင္တာတို႔ ပူးတြဲဦးစီးက်င္းပေသာ အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ အာရွပညာမူပိုင္ခြင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး(BIP)ဖိုရမ္ကို ယမန္ေန႔ ၆ ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ ပညာမူပိုင္ခြင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့ျပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုးျမွင့္ရန္အားသစ္ေလာင္းေပးခဲ့သည္ဟု တက္ေရာက္သူမ်ားက ယူဆၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ