ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယခုႏွစ္ တရုတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးသည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ပိုမ်ား

2018-12-07 13:08:53

    ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယ ဆယ္ရက္ပိုင္း အထိပင္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးသည္ ယမန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

    လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ ေကာဖုန္းက တရုတ္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အားေကာင္းေသာ က်ားကန္ေပးမႈ ရွိၿမဲရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်င္႔သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

    ထို႔အျပင္၊ ၄င္းက တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္ က႑စံု ျဖစ္ေရး ေျခလွမ္းသည္ အရွိန္ျမင္႔လာေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ