ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

Belt&Roadတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဘက္စံုပါဝင္၍ တြန္းအားေပးမည္ဟု ေဆြစယ္အန္ဆို

2018-12-06 15:37:27

    မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဆြစယ္အန္သည္ ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ပီကင္းသို႔ လာေရာက္ျပီး မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တရုတ္အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မီရွင္ႏွင့္ “Belt&Roadတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မကာအိုမွ ဘက္စံုပါဝင္တြန္းအားေပးရန္ ေထာက္ခံေသာ အစီအစဥ္”ကို အတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ႏွစ္ဖက္တို႔ ပူးတြဲကြန္ဖရင့္စနစ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ေဆြစယ္အြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ