ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူကီ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

2018-12-05 09:56:57

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ေပၚတူကီ သမၼတ ေတေစာ္ဇာနွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ နွစ္နုိင္ငံ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က၊ တရုတ္-ေပၚတူကီ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည္႔ ၄၀ ျပည္႔ေျမာက္နွစ္ကုိ သမုိင္း၏ အစျပိဳးရာအျဖစ္ ထားၿပီး၊ နွစ္ဖက္ အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးရန္နွင္႔ နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑သစ္ ဖြင္႔လွစ္ရန္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူခဲ႔ၾကပါသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္နွင္႔ ေပၚတူကီတုိ႔ အေနနွင္႔ နုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ပုိမုိ နက္ရွိဳင္းလာေအာင္၊ နွစ္နုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ နုိင္ငံေရး အေျခခံ ပုိမုိ ခုိင္မာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ အၿပီး ပူးတဲြ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ အဆင္႔ျမင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ားနွင္႔ ပါတီ ေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈကုိ တုိးျမွင္႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ အေရးၾကီး ေရးရာမ်ား၌ ဆက္လက္ အျပန္အလွန္ နားလည္ၿပီး အျပန္အလွန္ အားေပး ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေပၚတူကီ သမၼတ ေတေစာ္ဇာကလည္း၊ ေပၚတူကီနုိင္ငံသည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူမႈေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္နွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ရန္နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ နုိင္ငံစုံဝါဒနွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ေက်ာ႔)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ