ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပနားမားႏိုင္ငံ သမၼတ ဘာေရလာနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

2018-12-04 14:33:12

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔က တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပနားမားႏိုင္ငံ သမၼတ ဘာေရလာနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔သည္၊ တရုတ္-ပနားမားသံအဆက္အသြယ္ထားရွိခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ နွစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္သည္႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအရွိန္အဟုန္နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား အေပၚ တန္ဖိုးထားခ်ီးက်ဴးျပီး၊ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံမႈ တစ္ဆင္႔တက္တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ႔ၾကသည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရသိရ သည္။


  ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပနားမားစီးတီးသို႔ ေရာက္ရွိ ျပီး၊ ပနားမားသမၼတနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္တရားဝင္ခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ႔သည္။ ယမန္နွစ္ ဇြန္လတြင္ တရုတ္-ပနားမား သံအဆက္အသြယ္ကို တရားဝင္ထားရွိခဲ႔သည္။ ယမန္နွစ္ နိုဝင္ဘာလက သမၼတ ဘာေရလာသည္၊ တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအၾကိမ္ခရီးစဥ္သည္၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ဥကၠ႒ ၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ပနားမားနိုင္ငံခရီးစဥ္လည္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ