ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ

2018-11-21 11:38:50
1424125_2018112111381764881700.jpg

    တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က မနီလာ၌ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတ ဒူတာေတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

    အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ပြင္႔လင္းေသာ သေဘာထားျဖင္႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အက်ိဳးတူစီးပာြားရရွိေရးကုိ အေျခခံ၏ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တုိ႔က ဆံုးျဖတ္ၾကေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။

    ထုိေန႔တြင္ပင္ The Belt and Road ထူေထာင္ရန္ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္တို႔ အတူတကြ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္၊ ေရနံႏွင္႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ စေသာ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိပြဲသုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ