ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာ အေပၚ ဖိလစ္ပုိင္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာထားကုိ တရုတ္နုိင္ငံ ခ်ီးက်ဴးသည္ဟု ဟြာခၽြင္ယဥ္ ဆုိ

2018-11-09 10:04:54

တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဟြာခၽြင္ယဥ္က၊ ေတာင္ပင္လယ္ ေရးရာ အေပၚ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံ၏ တက္ၾကြသည္႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာထားကုိ တရုတ္နုိင္ငံက ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဟြာခၽြင္ယဥ္က၊ ေတာင္ပင္လယ္ေဒသ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ား၏ တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြါးနွင္႔ ကုိက္ညီၿပီး ယင္းသည္ ေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ား၏ တူညီေသာ ဆႏၵနွင္႔ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဖိလစ္ပုိင္ အပါအဝင္ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားနွင္႔အတူ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ ဆုိင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးပဲြနွင္႔ ပင္လယ္ျပင္ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဆက္လက္ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ