ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လီေခ႔ခ်န္သည္ စင္ကာပူသုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္မည္

2018-11-09 09:55:34

    တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ စင္ကာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လုံး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ၊ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူ၌ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင္႔ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး လက္ေထာက္ ခ်င္ေရွာင္တုန္းက၊ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ ယခုနွစ္ ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္နွင္႔ အိမ္နီးခ်င္း နုိင္ငံတုိ႔၏ အေရးၾကီး သံတမန္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုနွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္နွင္႔ စင္ကာပူတုိ႔၏ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ မ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကစၿပီး တရုတ္နုိင္ငံသည္ စင္ကာပူ၏ အၾကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ ၅ နွစ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္လာနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ နွစ္နုိင္ငံတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔ေရးနွင္႔ သုံးပြင္႔ဆုိင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖါင္းၾကီး သုံးခုကုိ လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ