ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြဟာ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ေခတ္သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္

2018-11-08 10:27:39

ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔မွာ က်င္းပေနတဲ႔ တရုတ္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြမွာ ကမၻာ႔ နုိင္ငံအသီးသီးမွ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးနည္းပညာ ကုန္ပစၥည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားဟာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြမွာ မိမိတုိ႔ တီထြင္ထားတဲ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသၾကတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ၾကီးမားတဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိ လုိလားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အဲဒါဟာ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္မွာ တရုတ္ နုိင္ငံရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားနဲ႔လည္း ခဲြမရ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု တရုတ္နုိင္ငံဟာ ကမၻာ႔ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ အဖဲြ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္တဲ႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နုိင္ငံတကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ကိန္းညႊန္း ေရွ႕ေျပး အမည္စာရင္း ၂၀ တြင္းမွာ ဝင္ေရာက္ လာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဟာ တရုတ္ျပည္ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဓိက တြန္းအား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဟုန္ေခ်ာင္ ကမၻာ႔ စီးပြါး ကုန္သြယ္ေရး ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ဂိတ္ဆ္က၊ နုိင္ငံတကာ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ နယ္ပယ္မွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားဟာ ကုိယ္႔နုိင္ငံ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနုိင္တဲ႔အျပင္ တစ္ကမၻာလုံး အတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ အဓိက ပညာမူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ အေထြေထြ စာခ်ဳပ္ အားလုံးလုိလုိမွာ ပါဝင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ ပမာဏဟာ ကမၻာ႔ ပထမ ေနရာမွာ ၁၆ နွစ္ ဆက္တုိက္ တည္ရွိ နုိင္ခဲ႔ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ ပမာဏဟာလည္း ကမၻာ႔ ပထမ ေနရာမွာ ၇ နွစ္ ဆက္တုိက္ တည္ရွိနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ