ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

2018-11-05 15:38:30

    ပထမ အၾကိမ္ တရုတ္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကုိ ဒီလ ၅ ရက္ေန႔က ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔မွာ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ကမၻာ႔ နုိင္ငံနဲ႔ေဒသ၊ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၁၇၂ ခုမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၃၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က ျပပဲြမွာ ခင္းက်င္းျပသေနပါတယ္။ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားမွာ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ “ဆန္းသစ္ၿပီး သက္ညွာ ေထာက္ထားေသာ တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔အၾကား တံခါးဖြင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ သုံးရပ္ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

    “တံခါးဖြင္႔ေရး”၊ “ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး”နဲ႔ “သက္ညွာေထာက္ထားမႈ”ဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ အသုံးျပဳေနတဲ႔ အေရးၾကီး ေဝါဟာရ သုံးခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ႔ နွစ္ ၄၀ ၾကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရဲ႕ ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ျခင္း ျဖစ္တဲ႔အျပင္၊ အနာဂတ္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္း တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ ငါးရပ္ကုိလည္း တင္ျပပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႔ သြင္းကုန္ တြန္းအားေပးေရး၊ ေစ်းကြက္ ဝင္ခြင္႔ ဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား ပုိမုိ ေခ်ာင္လည္ေအာင္ ထားရွိေရး၊ ကမၻာ႔ ေရွ႕ေျပး စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရး တုိးခ်ဲ႔ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစုံနွင္႔ နွစ္ဖက္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရွိဳင္းစြာ တုိးတက္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔အျပင္၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရး ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔က် လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ