ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွင္ဇုိအာေဘး တရုတ္ျပည္သုိ႔ခရီးလွည္႔လည္မႈကေန တရုတ္-ဂ်ပန္လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ေသာ႔ခ်က္က်ေနရာကိုၾကည္႔

2018-10-27 12:39:50

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘးသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။ ယင္းသည္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဂရုစိုက္မႈမ်ား ခံခဲ႔ရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘးသည္ ေဘက်င္းသို႔ေရာက္ရွိသည္႔ ေန႔တြင္ပင္ တရုတ္နာမည္ႀကီးေဟာ႔ေပါ႔ကုမၸဏီ ဟုိင္တီေလာင္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ Panasonic ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ စမတ္ကန္တင္းကို ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဘက်င္း၌ ဖြင္႔လွစ္မည္ဟု တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ေၾကညာခဲ႔သည္။

ဟုိင္တီေလာင္ႏွင္႔ Panasonic တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လက္ရွိ တရုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရး တက္ၾကြစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ အလားအလာကုိ ျပဆုိထားသည္။တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ လာမည္႔အဆင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ႏွစ္ဖက္ လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔ မည္သို႔ ျမွင္႔တင္ျခင္းႏွင္႔ သက္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘး၏ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ကေနၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အနာဂတ္ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေသာ႔ခ်က္က်ေနရာ ၃ ခုႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္ဟုသိရသည္။ပထမအခ်က္က ႏွစ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေသာ အေျခခံကို ခုိင္မာေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္က ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေရးနယ္ပယ္ကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ကာ တတိယအခ်က္ကေတာ႔ ႏွစ္ဖက္ လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးကြာဟခ်က္ကို ပေပ်ာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ