ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အားလုံးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အခြင္႔အလမ္းကုိ အတူမွ်ေဝခံစားလုိဟု တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

2018-10-12 09:48:23

တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေကာဖုန္းက၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံျခား စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး မူကုိ အစဥ္တစုိက္ စဲြကုိင္ေနေၾကာင္း၊ ကမၻာၾကီးအား ေစ်းကြက္မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ဖြင္႔ေပးၿပီး နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး စည္းစနစ္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အားလုံးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အခြင္႔အလမ္းကုိ အတူမွ်ေဝခံစားၿပီး လက္တဲြ ဖြံ႔ျဖိဳးရန္၊ တံခါးဖြင္႔ စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ ထူေထာင္ရန္နွင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ အေရးၾကီး စီးပြါး ကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင္႔ ပတ္သင္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကားရာ၌ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေကာဖုန္းက၊ ၁၉၈၇ ခုနွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ရွိလာခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပုိင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၂ ႔၆ ဘီလီယံကုိ အသုံးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ အေမရိကန္၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၈၁ ႔၃၆ ဘီလီယံ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၄ ႔၀၆ ရာခုိင္နွုန္း ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈသည္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးအေပၚ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ မိမိတုိ႔ မျငင္းဆုိလုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တရုတ္ျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ