ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္နိင္ငံသည္ ကမၻာ႔ စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္

2018-10-11 10:16:06

ယခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔သည္ ၃၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ စားနပ္ရိကၡာေန႔ ျဖစ္ၿပီး ယခုနွစ္ စားနပ္ရိကၡာေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ငတ္မြတ္ေခင္းပါးမႈ လုံးဝ ပေပ်ာက္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကစုိ႔” ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္နုိင္ငံလည္း “ထမင္း ပန္းကန္ ခုိင္ခံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈကုိ အာမခံ ေပးျခင္း” ေဆာင္ပုဒ္ ျဖင္႔ ေဒသအရပ္ရပ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ လုံျခံဳ ဖူလုံေရး အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမွုမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ စားနပ္ရိကၡာ သုိေလွာင္ေရး ကုမၸဏီခ်ဳပ္သည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အျဖစ္ စားနပ္ရိကၡာ လုံျခံဳဖူလုံမႈ အုိးပင္းေန႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာကုိ အားကုိးကာ ျပည္သူလူထုမ်ားအား စားနပ္ရိကၡ သုိေလွာင္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ ေပးခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ