ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပုိမိုမ်ားျပားသည္႔ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိသည္႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

2018-09-14 16:03:15

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူေကာင္ဖုန္းက တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ ပုိမိုမ်ားျပားေသာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိသည္႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္ ဟု တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရသိရသည္။

ေကာင္ဖုန္းက  တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ခုခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံႏွင္႔ေဒသ ၂၅ ခုႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၇ ခုကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ႏုိင္ငံ ၂၇ ႏုိင္ငံႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔မဟုတ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၂ ခုကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ