ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စတုတၱအႀကိမ္အေရွ႕တုိင္းစီးပြားေရးဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

2018-09-13 15:20:14

စတုတၱအႀကိမ္ အေရွ႕တုိင္းစီးပြားေရးဖုိရမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗလာဒီဗုိစတုိခ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၊ ရုရွားသမၼတပူတင္၊ မြန္ဂုိးလီးယားသမၼတ ဘတ္တူလ္ဂါ၊ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘး၊ ေတာင္ကိုးရီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီနာယြန္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးအၾကား အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားရွိရင္းစြဲခ်စ္ၾကည္ေရးကို ပုိမိုခုိင္မာေစရန္၊  ေျပ​ျပစ္​ညီ​ညြတ္​စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္၊ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္း ေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာယာဝေျပာေရးကို တုိးျမွင္႔ရန္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကမည္ဟု  ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ပူတင္က ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတုတၱအႀကိမ္ အေရွ႕တုိင္းစီးပြားေရးဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္သည္႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ရုရွားႏွင္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ရုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသ၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအလားအလာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအာင္ျမင္မႈသည္ သိသာေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတုိ႔အေနႏွင္႔ အေရွ႕ဖ်ားတံခါးဖြင္႔ေရး တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အာရွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အတူတုိးျမွင္႔ကာ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိျပည္သူမ်ား ခ်မ္းေျမ႕သာယာေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္လုိေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

အျပန္အလွန္ကူးလူးဖလွယ္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ Belt & Road အတူတည္ေဆာက္ေရး၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေျခအေန စသည္တုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္မွဴး၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ