ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရသည္ အားကစားသမားမ်ားအား ေျမွာက္စားခ်ီးျမွင္႔ရန္ ေဆာင္ရြက္

2018-08-10 14:07:12

    ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဂ်ာကာတာ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲလက္ခံက်င္းပသည္႔ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အေနျဖင္႔ အင္ဒိုနီရွား ႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံ အားကစာသမားမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားရရိွရန္ ျပဳိင္ပြဲကာလအတြင္း ေန႔စဥ္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားရူးပီး(၁)သန္း အကုန္အက်ခံ ေထာက္ပံ႔ခ်ီးျမွင္႔ ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေတာင္ ကိုးရီးယား အင္ခ်ိဳ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲ၌ အင္ဒိုနီရွားအစုိးရသည္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၅ မွ ၁၀၀ အထိ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံတကာအဆင္႔ျပိဳင္ပြဲ၌ ရူးပီး(၁၅)ေသာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ