ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေၾကညာစာတမ္း(၁) အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီး သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မႈ ဘဝကုိ ဖန္တီးၾကစုိ႔

2018-08-10 10:49:36

ေတာင္အာဖရိက နုိင္ငံ ဂ်ိဳဟန္နက္စဘတ္ျမိဳ႔႔၌ က်င္းပေသာ  BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ဖုိရမ္တြင္၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ ေရွးေခတ္က စကားပုံ တစ္ခုျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံ၏ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး ရရွိေသာ ၾကီးျမတ္သည္႔ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပထားသည္။ ယင္း စကားပုံမွာ “ပင္ပန္း ခက္ခဲမႈကုိ ခံၿပီးမွ သာယာလွပမႈ ရရွိနုိင္မည္” ဟူျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကံဳေတြ႔ ေက်ာ္လႊားၿပီး သမုိင္း အခန္းက႑သစ္ကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖြင္႔လွစ္ကာ ယေန႔ သာယာလွပေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းနွင္႔ ေနထုိင္မႈ ဘဝကုိ ရရွိနုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ