ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေၾကညာစာတမ္း(၂) အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီး သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မႈ ဘဝကုိ ဖန္တီးၾကစုိ႔

2018-08-10 10:48:48

တရုတ္နုိင္ငံသည္ အခြင္႔အလမ္း မ်ားျပားေသာ သမုိင္းေပး ေခတ္ကာလ၌ တည္ရွိေနသည္ဟု မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္သည္ ယေန႔ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အရင္းခံ စနစ္ အာမခံခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

ကမၻာ႔ စီးပြါးေရး သမုဒၵရာကုိ အထီးက်န္က်န္ ေရကန္ကေလး၊ ျမစ္ကေလးမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ေနာက္ဆုတ္ေစရန္ ၾကံဆခ်က္မွာ ထေျမာက္နုိင္မည္ မဟုတ္ဟု မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

 “မုိးၾကီးေလျပင္း ၾကံပါက သက္တံ႔လွ ျမင္နုိင္မည္ မဟုတ္” ဆုိသလုိ တရုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္လည္း အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ပါက သာယာလွပေသာ အနာဂတ္ေရးကုိ ပုိင္ဆုိင္နုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ