ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယခုနွစ္ ပထမ ၇ လအတြင္း တရုတ္ျပည္ ကုန္စည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ

2018-08-10 09:33:05

တရုတ္ အေကာက္ခြန္ ဌာနခ်ဳပ္မွ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ ၇ လ အတြင္း တရုတ္ျပည္ ကုန္စည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ ဘီလိယံ ၁၆၇၂၀ ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းမွာ ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္ လာေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာစာရင္းအရ၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၇ လအတြင္း တရုတ္ျပည္နွင္႔ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ အာဆီယံနွင္႔ ဂ်ပန္တုိ႔၏ သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ တုိးျမင္႔လာၿပီး၊ ရုရွား အပါအဝင္ BRICS နုိင္ငံမ်ားနွင္႔ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ တုိးတက္မႈ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ