ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈဖုိရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

2018-07-26 10:00:08

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေတာင္အာဖရိက နုိင္ငံ ဂ်ိဳဟန္နက္စဘတ္ျမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနွင္႔ လုိက္ေလ်ာ၍ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ BRICS နုိင္ငံမ်ားသည္ သမုိင္း ေရစီးေၾကာင္းနွင္႔ လုိက္ေလ်ာၿပီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ သက္ညွာ ေထာက္ထားေရး၊ နုိင္ငံစုံဝါဒကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိေရးနွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ စဲြကုိင္ၿပီး တံခါးဖြင္႔ စီးပြါးေရးကုိ ထူေထာင္ရန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးကုိ ဦးတည္ခ်က္ အျဖစ္ ထားၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ မိမိရရ အသုံးျပဳရန္၊ သက္ညွာ ေထာက္ထားမႈကုိ စဲြကုိင္ၿပီး နုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္၊ နုိင္ငံစုံ ဝါဒကုိ စဲြကုိင္ၿပီး နုိင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခဲြေရး ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည္႔ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ