ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ၿမိဳ႕ျပ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ႏိုင္စြမ္း တိုးျမွင္႔ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံတို႔ ဖန္တီး

2018-07-12 15:25:37

    ဒုတိယ အႀကိမ္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္ ၿမိဳ႕ျပ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ယခုလ ၉ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ျပည္ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ၈ျပည္နယ္မွ မီးသတ္အဖဲြ႔မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၀၀ခန္႔တို႔သည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေဘးဒဏ္အၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဘးဒဏ္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရးႏွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး၊ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၿပီး ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကိုလည္း အတူျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၄င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရး အသင္း ဂလိုဘယ္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔ ဒုဥကၠ႒ ေရာဘင္စြန္က ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင္႔ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးသည္ အနည္းငယ္ ဆန္းသစ္ေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈႏွင္႔ ဆူနာမီ၊ အေမရိကန္ ဟာရီကိန္းေလႏွင္႔ ဂ်ပန္ ဖူကူရွီမာ ေရဒီယိုဓါတ္ေရာင္ျခည္ ယိုစိမ္႔ျဖာထြက္မႈ စသည့္ ေဘးဒဏ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မည္သုိ႔ ထိေရာက္စြာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    မေလးရွား ႏိုင္ငံေတာ္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဌာန ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ဇာယင္က ယခုအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ မေလးရွားႏွင္႔ တရုတ္ဘက္တို႔သည္ ပူးတဲြ ကယ္ဆယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကယ္ဆယ္ ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ အတတ္ပညာမ်ားသည္ အလြန္ ထူးခၽြန္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ၿပီး တရုတ္ဘက္မွ သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာႏွင္႔ ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး စနစ္မွ နည္းယူေလ႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ