ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ကမၻာ႔နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဆင္႔ျမင္႔ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

2018-07-12 15:17:33

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ကမၻာ႔နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအဆင္႔ျမင္႔ေဆြးေႏြးပြဲ အာဖရိ္က သီးသန္႔အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔နွင္႔ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တန္ဇန္းနီးယားနိုင္ငံ ဒါရက္ဆလမ္ျမိဳ႔ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယခု အၾကိမ္အစည္းအေဝး၏အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ တရုတ္-အာဖရိကနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္႔ ဝိေသသထူးျခားခ်က္နွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းရွာၾကံရန္ သေဘာတရားနွင္႔ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟူ၍ျဖစ္ျပီး၊ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံေရးပါတီနွင္႔ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေရးသာေဖာ္ျပသည္။


 

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ