ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-လာအိုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ သတၳဳစြမ္းအင္နယ္ပယ္တြင္ လူခၽြန္လူေတာ္မ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္နည္းပညာေလ့လာျခင္းတိုးျမွင့္မည္

2018-07-12 14:51:21

    ယခုလ၁၁ရက္ေန႔က လာအိုစြမ္းအင္ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းေရးရာဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္မွ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၳဳသုေတသနဌာနသည္ တရုတ္ကူမင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ လူခၽြန္လူေတာ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သတၳဳက်ိဳခ်က္နည္းပညာသစ္ႏွင့္ သတၳဳစြမ္းအင္စီမံကိန္း တီထြင္ဖန္တီးျခင္း သုေတသနစင္တာ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ