ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

WTOသည္ တရုတ္ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီမ်ားကို ၇ၾကိမ္ေျမာက္စိစစ္

2018-07-12 13:08:47

ဂ်ီနီဗာျမိဳ႔တြင္ ဌါနခ်ဳပ္ရံုးတည္ရွိေသာ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔(WTO)သည္ ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔မွစ၍ တရုတ္ျပည ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၇ၾကိမ္ေျမာက္ စိစစ္ေၾကာင္း၊ ၁၁ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၁၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ တရုတ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးေပၚလစီႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး အျခားWTOအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရပါည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ