ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၈ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းက ရွင္းက်န္းျပည္နယ္မွ အျခားေဒသသို႔ ပို႔လႊတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏ တည္ျငိမ္စြာ တုိးမ်ားလာ

2018-07-11 16:07:50

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ရွင္းက်န္းလွ်ပ္စစ္အား လိမိတက္ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအရ ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းက ရွင္းက်န္းျပည္နယ္မွ အျခားေဒသသို႔ လွ်ပ္စိဓါတ္အား စုစုေပါင္း ၂၄.၄၄၄ဘီလီယံ ကီလိုဝပ္နာရီကို ပိုလႊတ္ျပီး မႏွစ္ကအလားတူအခ်ိန္ကာလကထက္ ၁၀.၂၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ပို႔လႊတ္ေသာ စြမ္းအင္သစ္ပမာဏမွာ ၁၀.၁၁၅ ဘီလီယံကီလိုမီဝပ္နာရီရွိျပီး ပမာဏ၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ရွင္းက်န္းေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ