ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

2018-07-05 09:45:54

    တရုတ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ နုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

   ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ဆုိရွယ္လစ္သည္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အေရးေတာ္ပုံကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၏ အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္တြင္ ပါတီ၏ ေကဒါေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီ ပုိမုိ အင္အား ေတာင္႔တင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ