ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီအထူးစားပြဲဝိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေန သည္႔ နိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

2018-06-22 10:52:26

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ပီကင္း ေတ်ာက္ယီြထိုင္-နိုင္ငံေတာ္ဧည္႔ေဂဟာ၌၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီ အထူးစားပြဲဝိုင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္႔ နာမည္ၾကီး နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ခံတို႔နွင္႔ ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔သည္႔အျပင္၊ ၄င္းတို႔နွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ နွီးေနွာဖလွယ္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီအထူးစားပြဲဝိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေန သည္႔ နိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည္႔ နိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္၊ တံခါးဖြင္႔ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ အတူအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစေရးတို႔နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍၊ Belt and Road၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ျမတ္စိမ္းေရာင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင္႔ ကမၻာ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည္႔ အေၾကာင္းအရာ မ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကသည္။ ရွိက်င္႔ဖိန္သည္၊ ၄င္းတို႔၏ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို    ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္သည္႔ အျပင္၊ ၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္နွင္႔ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ခုစီ အေလးအနက္  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔သည္ ဟု သတင္အရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ