ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြသည္ အေရးၾကီး သမုိင္းဝင္ အဓိပၸါယ္ ရွိသည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

2018-06-14 09:44:10

တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ကင္စြမ္က၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား - အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ စင္ကာပူ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရရွိေသာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစရန္၊ ရန္ၿငိဳးထားမႈနွင္႔ ျပိဳင္ဘက္ျပဳမႈကုိ အဆုံးသတ္ေစရန္နွင္႔ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ေရရွည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးကုိ ၾကံစည္ရန္သုိ႔ တက္လွမ္းေသာ မွန္ကန္ၿပီး အေရးၾကီးသည္႔ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ စိတ္ရွည္ရွည္ ထားၿပီး ဇဲြမေလွ်ာ႔ပဲ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ