ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ႔ခ်

2018-06-14 09:39:54

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ျပည္ ကာဗြတ္ဓါတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးေန႔ ျဖစ္ၿပီး ယခုနွစ္ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အသိ တုိးျမွင္႔ၿပီး ကာဗြတ္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကုိ အားျဖည္႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ ဇီဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က၊ ယခုနွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကုိ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အခ်ိန္ပုိင္း တစ္ပုိင္းအတြင္ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ျမန္ဆန္စြာ တုိးျမင္႔လာသည္႔ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကုိ ဆက္လက္ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ သတ္မွတ္သည္႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္နုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယင္းေန႔၌ပင္ ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီသည္လည္း ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းပါးေသာ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပဲြ အစီအစဥ္ကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ