ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၈GMS စီးပြားေရးစႀကႍျပည္နယ္မွဴးဖုိရမ္ကို ကူမင္း၌ ဖြင္႔လွစ္

2018-06-13 10:48:55

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသငယ္ GMS စီးပြားေရးစႀကႍျပည္နယ္မွဴးမ်ားဖုိရမ္ကို ယမန္ေန႔ ၁၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ စသည္႔ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊တုိင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင္႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ပညာရွင္တုိ႔ ယခုအႀကိမ္ဖုိရမ္ႏွင္႔ အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

၄ ရက္ၾကာက်င္းပသည္႔ ယခုတစ္ႀကိမ္ဖုိရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ လုပ္ငန္းကို အဓိကထားေသာ ေရရွည္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ဘက္စံုတြန္းအားေပးေရးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ