ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လ်ဴဟုိ႔သည္ ကစ္ဇင္ဂါနွင္႔ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

2018-05-17 12:27:55

အေမရိကန္၌ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အထူးသံတမန္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ အဖဲြ႔ ေကာ္မတီဝင္၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဘက္စုံ စီးပြါးေရး ေဆြးေႏြးပဲြ၏ တရုတ္ျပည္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ လ်ဴဟုိ႔သည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္၌ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးေဟာင္း ကစ္ဇင္ဂါ၊ အထက္လႊြတ္ေတာ္ ယာယီ ဥကၠ႒၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဟာခ်္နွင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေငြေၾကး စုေဆာင္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဘေရဒီ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကစ္ဇင္ဂါနွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ လ်ဴဟုိ႔သည္ ကစ္ဇင္ဂါ၏ တရုတ္-အေမရိကန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေရရွည္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ပါသည္။

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္၊ လ်ဴဟုိ႔က၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈတြင္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဘက္စုံ ပကတိက်က် သေဘာ ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးမူျဖင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ သင္႔ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ