၀မ္ယိႏွင္႔ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၀မ္ယိႏွင္႔ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

2018-05-17 12:08:57

    တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၀င္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ၀မ္ယိသည္ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔က ပါရီျမိဳ႔၌ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ေလဒရီအန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၀မ္ယိက၊ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပင္သစ္ သမၼတ မာကရြန္သည္ တရုတ္ျပည္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ တရုတ္-ျပင္သစ္ ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးလမ္းညြန္ေရးမူမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ႔ျပီး နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ၌ အဆင္႔ေနရာႏွင္႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေလးထားျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈကို အေလးထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ