ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တံခါးဖြင္႔ေရးကို ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕မည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေျပာေရးဆုိခြင္႔ ရွိသူဆုိ

2018-05-17 11:13:35

တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ လူခမ္းက လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ား အတြင္း Belt & Road တည္ေဆာက္မႈသည္ အႀကံအဆမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အထိ လက္ေတြ႔က်က် ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္လာၿပီး သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးကို ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ၿပီး Belt & Road တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပးကာ Belt & Road ကမ္းလွမ္းခ်က္၏ အခြင္႔အလမ္း ႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကို တစ္ကမၻာလံုး အတူမွ်ေဝခံစားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ၁၆ ရက္ေန႔က ေဘက်င္း၌ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ထရီနီဒက္ႏွင္႔တုိဘာဂိုတုိ႔သည္ Belt & Road တည္ေဆာက္မႈ အတူတြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ