ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျပီးစီး

2018-05-17 09:33:29

၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပ ျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေသာ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက၊ နွစ္ဖက္တုိ႔ တစ္ဆင္႔တုိး တံခါးဖြင္႔ရန္မွာ လက္ရွိ တရုတ္-အေမရိကန္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ယူဆၾကပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက၊ အခြန္မ်ား ျမင္႔မားစြာ ေကာက္ခံရန္ လုပ္ရပ္မွာ မွားယြင္းသည္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ ကုိယ္႔အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိခုိက္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

လာမည္႔အၾကိမ္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ